Start Steve JobsScholen

steve jobs school sneekIn Amsterdam, Almere, Breda, Heenvliet, Sneek en Maastricht zijn scholen actief met het O4NT-concept. Dit houdt in: kinderen zijn één op één uitgerust met een iPad.

Rond januari 2014 zullen elf scholen met deze aanpak werken. Dit aantal zal volgend jaar groeien naar minstens veertig scholen.

Op woensdag 21 augustus wordt de aftrap gegeven in Sneek.

Jonge kinderen, die nu naar school gaan, hebben voortdurend te maken met de mogelijkheden van de virtuele wereld. Als ze in de toekomst van school komen dan zullen ze zelfs nog meer dan nu te maken hebben met de mogelijkheden die de virtuele wereld biedt.

De doelstelling van de Steve JobsSchool is door een nadruk op de ontwikkeling van de talenten van elke leerling te leggen, kinderen in staat te stellen goed te functioneren in de wereld van morgen. Dit door de -digitale- mogelijkheden van vandaag te benutten.

De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de 58 kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. Dit geeft ruimte voor additionele doelen die O4NT zelf stelt: ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden van de 21e eeuw. Deze vaardigheden betreffen bijvoorbeeld ICT en informatieverwerking, creativiteit, samenwerken, en kritisch probleemoplossend denken.

De inzet van ICT heeft grote invloed op de rol van de leerkracht. Waar deze zich vroeger tot de groep in zijn totaliteit richtte, zal in de aanpak van O4NT dit gerichter op het individuele kind het geval zijn. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op het tempo en de leerstijl van elk individueel kind.

Kinderen zijn niet meer de hele dag met een vaste groep met één leerkracht in één lokaal, maar hebben een eigen rooster van activiteiten die zich overal in en rond de school kunnen afspelen.