Scholen

ipad schoolBinnen het onderwijs groeit de behoefte om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop kinderen educatieve apps gebruiken.

iDesk Learning Tracker biedt een omgeving waarin leerkrachten de leerresultaten van leerlingen nauwkeurig kunnen monitoren.

Educatieve apps kunnen hiermee onderdeel uit gaan maken van leerprogramma’s. Op dit moment zijn er al meer dan twintigduizend educatieve applicaties beschikbaar.

iDesk Learning Tracker meet de tijd dat kinderen met de educatieve app bezig zijn en de vorderingen die ze maken. Leerkrachten krijgen (net als ouders) bovendien informatie over hoe kinderen presteren in vergelijking met klas- en leeftijdgenoten. De privacy van de leerlingen is hierbij te allen tijde gewaarborgd.

Deze kennis geeft inzicht in de ontwikkeling van het kind en de vaardigheden waarover het beschikt.

Leerkrachten krijgen via iDesk LT toegang tot een online dashboard waarmee de voortgang, prestaties en diverse analyses binnen handbereik komen. Ook biedt iDesk LT de mogelijkheid om leerresultaten binnen de vertrouwde ParnasSys-omgeving te bekijken.

Leerkrachten kunnen desgewenst door iDesk LT worden begeleid bij het in gebruik nemen van de iDesk services.

De kosten van bovengenoemde diensten zullen voor scholen maximaal € 2,- per kind per schooljaar bedragen.

De iDesk services zullen najaar 2013 beschikbaar komen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op.