Partners

onderwijs voor een nieuwe tijd

Jonge kinderen, die nu naar school gaan, leven in een wereld waar ze voortdurend te maken hebben met de mogelijkheden van de virtuele wereld. Als ze in de toekomst van school komen dan zal die wereld zelfs nog meer dan nu te maken hebben met de mogelijkheden die de virtuele wereld biedt.

O4NT begint een nieuwe schoolvorm die goed inspeelt op deze ontwikkelingen en leerlingen optimaal voorbereidt op die toekomst. Een school die de leerling de mogelijkheid geeft om hun talenten maximaal tot bloei te laten komen. Het gebruik van de iPad maakt het mogelijk dat doel te bereiken.

www.O4nt.nl

parnassys onderwijs
ParnasSys is een webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem in één. Eenvoudig te gebruiken, overal toegankelijk. Met tal van slimme modules en handige overzichten. Een onmisbaar systeem voor iedereen in het onderwijs!

ParnasSys bedient 70% van het primair onderwijs en vormt daarmee voor iDesk Learning Tracker een belangrijk kanaal naar het onderwijs. De samenwerking bestaat hieruit dat binnen de ParnasSys omgeving door iDesk LT verzamelde informatie aangaande educatieve apps wordt ontsloten voor docenten.

www.parnassys.nl