Over iDesk Learning Tracker

Op dit moment zijn er meer dan 20.000 educatieve apps beschikbaar. Kinderen werken steeds meer met deze apps die basisvaardigheden zoals rekenen en taal leerzaam en leuk maken.

Doordat kinderen spelenderwijs leren maken zij zich de leerstof eenvoudiger eigen. Maar wat doen ze precies, hoeveel tijd zijn ze er mee bezig, hoe presteren ze en wat zijn hun vorderingen? Vragen die niet alleen de ouders maar ook het onderwijs beantwoord willen zien.

iDesk Learning Tracker geeft u die informatie. Waardoor u meer inzicht heeft in de ontwikkeling van het kind en de vaardigheden waarover het beschikt. De kinderen leren, u blijft op de hoogte.

  • Monitoring voor Ouders
  • Monitoring voor Scholen
  • Vergelijking met leeftijdgenootjes
  • Analyse op maat
  • Afscherming meetresultaten d.m.v. pincode
  • Koppeling met leerlingvolgsystemen
  • Featured apps
  • Freemium beschikbaar