Ontwikkelaars

ontwikkelaars educatieve appsMet iDesk Learning Tracker beschikken bouwers van educatieve apps over actuele informatie over het gebruik en de werking van hun educatieve apps.

Hoeveel tijd wordt er besteed aan de verschillende onderdelen en hoe succesvol worden deze afgerond?

Gerichte (door-)ontwikkeling van educatieve apps wordt hiermee beter mogelijk gemaakt dan ooit tevoren.

Het gebruik van educatieve apps die aangesloten zijn bij iDesk Learning Tracker zullen bij ouders en vooral ook scholen de voorkeur genieten boven niet-aangesloten apps. Deze aangesloten apps kunnen immers vanuit één dashboard worden gevolgd en daarmee onderdeel uitmaken van leerprogramma’s!

De gebruiksgegevens worden vastgelegd in een database. Via een webgebaseerde omgeving kan inzicht worden verkregen in deze gegevens. Er kunnen specifieke wensen kenbaar worden gemaakt ten aanzien van de analyse en rapportage.

Aangesloten ontwikkelaars kunnen tegen betaling van een geringe vergoeding gebruik maken van de standaard functionaliteit. Specifieke rapportages en analyses kunnen eveneens worden verzorgd tegen een meerprijs.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de technische aspecten van een koppeling met iDesk Learning Tracker of voor andere vragen contact met ons op.